Huldiging Jubilarissen

Op zondag 7 november zal fanfare Les Amis Réunis uit Ransdaal haar jubilarissen huldigen.

 

50 jaar: Jo Soogelee

40 jaar: Herman Eussen

40 jaar muzikant: Ralph Vonken

25 jaar: Sepp Heugen, Gerard Kikken, Mart Braun

25 jaar muzikant: Daniëlle Smeets, Petra Vaessen

12 ½ jaar: Lars Rompen, Sten Rompen, Axel Vonken

Tevens zal er stil worden gestaan bij het feit dat Paul Erens al 12 ½ jaar leiding geeft aan de drumband als instructeur.

 

We starten de dag om 9.30 uur met een H. Mis in de parochiekerk H. Theresia van het Kind Jezus.

Waarna we naar de feestlocatie van de dag, gemeenschapshuis ’t Wouves, zullen marcheren.

 

Van 13.00 uur tot 14.00 uur zal er een concert worden gegeven door onze drumband en fanfare.

Dit concert is voor iedereen toegankelijk.

 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur is er een receptie voor de volgende jubilarissen

Jo Soogelee                50 jaar lid
Herman Eussen         40 jaar lid/muzikant
Ralph Vonken             40 jaar muzikant
Sepp Heugen              25 jaar lid/muzikant
Gerard Kikken             25 jaar lid/muzikant
Mart Braun                  25 jaar lid/muzikant

Aansluitend tot 17.00 uur muziek van de Ransdorf Muzikanten.

 

Beleefd uitnodigend,

Bestuur en leden Les Amis Réunis

 

Overigens willen wij erop wijzen dat de regelgeving nu nog is dat alle aanwezigen in het bezit dienen te zijn van een “coronatoegangsbewijs”.