Huldiging Jubilarissen

Op zondag 7 november zal fanfare Les Amis Réunis uit Ransdaal haar jubilarissen huldigen.

 

50 jaar: Jo Soogelee

40 jaar: Herman Eussen

40 jaar muzikant: Ralph Vonken

25 jaar: Sepp Heugen, Gerard Kikken, Mart Braun

25 jaar muzikant: Daniëlle Smeets, Petra Vaessen

12 ½ jaar: Lars Rompen, Sten Rompen, Axel Vonken

Tevens zal er stil worden gestaan bij het feit dat Paul Erens al 12 ½ jaar leiding geeft aan de drumband als instructeur.

 

We starten de dag om 9.30 uur met een H. Mis in de parochiekerk H. Theresia van het Kind Jezus.

Waarna we naar de feestlocatie van de dag, gemeenschapshuis ’t Wouves, zullen marcheren.

 

Van 13.00 uur tot 14.00 uur zal er een concert worden gegeven door onze drumband en fanfare.

Dit concert is voor iedereen toegankelijk.

 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur is er een receptie voor de volgende jubilarissen

Jo Soogelee                50 jaar lid
Herman Eussen         40 jaar lid/muzikant
Ralph Vonken             40 jaar muzikant
Sepp Heugen              25 jaar lid/muzikant
Gerard Kikken             25 jaar lid/muzikant
Mart Braun                  25 jaar lid/muzikant

Aansluitend tot 17.00 uur muziek van de Ransdorf Muzikanten.

 

Beleefd uitnodigend,

Bestuur en leden Les Amis Réunis

 

Overigens willen wij erop wijzen dat de regelgeving nu nog is dat alle aanwezigen in het bezit dienen te zijn van een “coronatoegangsbewijs”.

Rabo ClubSupport 2021

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom steunen we via Rabo ClubSupport lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Zo zorgen we er samen met onze leden voor dat clubs sterker worden. En dus dat duizenden mensen kunnen doen wat ze leuk en belangrijk vinden.

Jij beslist mee

Afgelopen weken hebben verenigingen en stichtingen zich kunnen aanmelden voor Rabo ClubSupport. Als lid van de Rabobank bepaal jij welke financiële ondersteuning deze clubs van ons ontvangen. Van 4 tot 25 oktober 2021 kun je jouw stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging.

Breng jouw stem uit

Dit jaar kun je stemmen op 3 clubs. Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar!
Stem je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren, dan heb je geen stemcode nodig. De lijst met deelnemers vind je onder de knop Rabo ClubSupport. Als je inlogt zie je deze knop via ‘Service’ en vervolgens ‘Lidmaatschap’.

Leden die geen toegang hebben tot de Rabo App of Rabo Online Bankieren ontvangen een persoonlijke stemcode.

Spaar voor je club

Ook wij doen mee aan deze actie van de Plus.
In deze tijden kunnen we elke steun gebruiken, schenk ons dus je sponsorpunt(en) en draag je steentje bij aan een financieel gezonde vereniging waar wij en jullie de komende jaren nog van mogen blijven genieten.

 

Strous Cultuur Prijs 2021

STEM MEE VOOR DE STROUS CULTUURPRIJS PUBLIEKSPRIJS!

De Strous Cultuur Prijs 2021 wordt uitgereikt binnen twee categorieën Uniek cultureel initiatief en Bijzonder cultureel samenwerkingsinitiatief. De jury bestaat uit Jos Frusch, Véron Jongstra en Sybrand van der Werf. De in te dienen voordrachten moesten hebben plaatsgevonden tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2021. Zeven verenigingen dingen mee naar de drie prijzen, te weten Drumband Fanfare Les Amis Reunis Ransdaal, Koninklijke Harmonie de Berggalm, IVN Voerendaal, Koor The Young Voices Voerendaal, Ritmo, Wil Maassen en Zangvereniging Reconnected. Vanaf vandaag t/m 16 september kan er online gestemd worden op de genomineerden voor de publieksprijs via https://nl.surveymonkey.com/r/Strous2021.

Strengere maatregelen mbt Corona

Ook wij zijn getroffen door de strengere maatregelen met betrekking tot het corona virus.

We hebben het besluit genomen om alle repetities en activiteiten van drumband, fanfare en opleidingsorkest stop te zetten tot en met 19 januari 2021.

Ook de individuele lessen zijn stopgezet, mits deze niet digitaal en op afstand mogelijk zijn.

Helaas betekent dit ook dat de voorgenomen activiteit met betrekking tot het opluisteren van de H.Mis er geen ensemble zal spelen op 2e kerstdag in de kerk en dat de rondgang op kerstavond ook niet door zal gaan.

Wij hopen dat iedereen deze tijd goed doorkomt en dat we elkaar volgend jaar in goede gezondheid weer mogen ontmoeten tijdens een van de repetities of concerten.

Rabo Clubsupport 2020

Rabo Clubsupport 2020

“Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geeft de Rabobank als coöperatieve bank ieder jaar een deel van de winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. Rabobank. Growing a better world together.”

Met Rabo ClubSupport (de opvolger van de Clubkas Campagne) investeert de Rabobank dus een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. En ook wij doen mee!

Als lid van Rabobank kun je vanaf 5 oktober (tot 25 oktober) stemmen op je favoriete vereniging of stichting. Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan jouw lidmaatschap aan, zodat je je stem uit kunt brengen. Want alleen leden kunnen stemmen!

We kunnen deze bijdrage als muziekvereniging goed gebruiken! Het zou fantastisch zijn als u en uw familie, vrienden en kennissen hun stem geven aan Fanfare Les Amis Réunis tijdens de stemperiode.
Elke stem is geld waard!

Lees er alles over op de website van de Rabobank.

Geachte dorpsbewoner

Geachte dorpsbewoner,

 

Allereerst hopen en wensen we dat het u en uw naasten ondanks deze Corona omstandigheden goed gaat en blijft gaan. Binnen onze vereniging is gelukkig niemand ziek geworden door het Coronavirus.

Omwille van de regelgeving en adviezen, om door deze moeilijke periode heelhuids heen te komen, heeft onze verenging helaas al haar activiteiten maanden moeten opschorten.

Momenteel is nog een onzekerheid bij overheid en wetenschappers hoe het COVID 19 te lijf moet worden gegaan en leven we in een tijd van beperkingen.

Binnen de mogelijkheden van wat wel kan en mag, hebben wij op zondag 13 september a.s. een beperkte activiteit gepland als kleine geste voor de steun die onze fanfare al meer dan 130 jaar mag ondervinden van de dorpsgemeenschap. Om 15.00 uur maakt de fanfare met drumband een kleine tour door het dorp op weg naar Camping “Op gen Beukelskoel”, Ransdalerstraat 114 Ransdaal, de camping van familie G. Eussen, alwaar aansluitend een open repetitie/miniconcert zal worden gehouden voor u als dorpsbewoner. Gelet op de risico’s aangaande Corona, vragen wij u ter plaatse een aantal vragen schriftelijk in te vullen. Bij binnenkomst ontvangt u een drankje dat u aangeboden wordt door onze vereniging. Verder wordt er geen drank aangeboden en er zal geen “nazit” plaatsvinden, dit eveneens in het kader van risicobeperking in het kader van Corona. Tijdens dit miniconcert zullen de fanfare en de drumband zowel afzonderlijk als ook gezamenlijk optreden. Het concert zal ca. een uur duren.
Bij slechte weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld regen, gaat de rondgang en het miniconcert niet door.

 

Anders dan dat u dat van ons gewend bent, zijn wij dit voorjaar niet bij u aan de deur geweest om u te vragen voor een donatie. Het besmettingsgevaar en daaraan gekoppeld veiligheid voor iedereen, vormen de reden hiervoor. Het ziet er ook nog niet naar uit dat wij later dit jaar bij u kunnen aankloppen voor uw donatie.

Helaas staken hierdoor ook veel belangrijke inkomsten voor onze vereniging. In de kosten hebben wij fors gesneden, maar we kunnen deze niet helemaal wegvlakken. Kosten die wij nu nog maken zijn nodig om onze vereniging te laten voortbestaan en om u later weer te kunnen laten genieten van mooie en passende muziek. Net als voorgaande jaren blijft uw donatie voor ons van groot belang.

 

Voor dit jaar hebben we besloten uw donatie, liefst eenmalig, langs deze weg te vragen. We hopen een volgende keer weer bij u aan de deur te mogen aankloppen. Deze persoonlijke benadering drukt steeds onze erkentelijkheid hiervoor uit en wij willen deze traditie graag weer oppakken zodra dat weer veilig kan.

 

Graag ontvangen wij uw donatie dit jaar per bankoverschrijving.

 

IBAN:                                                           NL97RABO0125901593

Ten name van:                                         Fanfare Les Amis Réunis

Onder vermelding van:     Donatie 2020

 

U kunt uw donatie ook afgeven tijdens het miniconcert op 13 september. Bij de entree zal hiervoor een gelegenheid worden geschapen.

 

We hopen u te mogen begroeten op 13 september, een donatie van u te mogen ontvangen en graag spreken we onze dank uit voor uw ondersteuning, ook in voorgaande jaren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur en leden Fanfare Les Amis Réunis

Mededeling met betrekking tot Coronavirus

 

De situatie waar wij allemaal momenteel in zitten is erg onwerkelijk.
Het coronavirus houdt ons sterk in zijn greep.
Scholen zijn dicht, mensen werken vanuit huis en alle bijeenkomsten zijn afgelast.

Helaas hebben wij als fanfare hier ook mee te maken.

Alle repetities tot en met 28 april komen te vervallen.
Dit is overeenkomstig het advies van de overheid, RIVM en KNMO.
Omdat onze eerst mogelijke repetitiedatum op 4 mei is, dodenherdenking, heeft het bestuur gemeend de repetities nog 1 week uit te stellen.
Dit betekent dus dat, als het weer mogelijk is, we op 11 mei de repetities hervatten.

Alle activiteiten die op de kalender staan komen te vervallen tot en met 1 juni.
Dit betekent dus alle concerten en solistenconcoursen.

Ook het zomerfestival, dat in de planning stond voor deelname door onze drumband op 5 juni, is door de organisatie definitief verplaatst naar 11 t/m 20 september.

De muzieklessen gaan zoveel mogelijk online door, doormiddel van Skype e.d.
Wij waarderen deze inzet van leraren en leerlingen enorm!

Wij wensen iedereen gezondheid en betere tijden toe.

Bestuur en leden
fanfare Les Amis Réunis Ransdaal