Huldiging Jubilarissen

Op zondag 27 oktober zal fanfare Les Amis Réunis uit Ransdaal een groot aantal jubilarissen huldigen.

70 jaar: Harry Houben sr., Piet Winthagen en Leo Philips.

60 jaar: Alex Laeven, Pierre Laeven en Wiel Schroten.

50 jaar: Alfons Schaepkens en Harrie Kamps

40 jaar: Frans Houben

12 ½ jaar: Julie Houben, Gythe Savelberg, Marie-José Kamps-Laeven, Robin Severens, Leo Erven en Jo Rutjens.

We starten de dag om 9.30 uur met een H. Mis in de parochiekerk H. Theresia van het Kind Jezus. Waarna we naar de feestlocatie van de dag, gemeenschapshuis ’t Wouves, zullen marcheren.

Na een interne huldiging zal er van 12.30 tot 13.30 een concert worden gegeven door onze fanfare. Dit concert is voor iedereen toegankelijk en staat in het teken van het afscheid van onze dirigente Jonneke Hanssen-Moerke, die ruim 12 ½ jaar muzikaal leiding heeft gegeven aan ons korps.

Van 13.30 tot 15.00 is er een receptie voor de volgende jubilarissen

Harrie Houben sr.          70 jaar lid/muzikant
Piet Winthagen               70 jaar lid/muzikant
Leo Philips                       70 jaar muzikant
Alex Laeven                     60 jaar lid/muzikant
Pierre Laeven                  60 jaar lid/muzikant
Wiel Schroten                 60 jaar muzikant
Alfons Schaepkens         50 jaar lid
Harrie Kamps                 50 jaar lid
Frans Houben                40 jaar lid/muzikant

Aansluitend tot 17.00 uur muziek van de Ransdorf Muzikanten.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur en leden fanfare Les Amis Réunis Ransdaal