Strengere maatregelen mbt Corona

Ook wij zijn getroffen door de strengere maatregelen met betrekking tot het corona virus.

We hebben het besluit genomen om alle repetities en activiteiten van drumband, fanfare en opleidingsorkest stop te zetten tot en met 19 januari 2021.

Ook de individuele lessen zijn stopgezet, mits deze niet digitaal en op afstand mogelijk zijn.

Helaas betekent dit ook dat de voorgenomen activiteit met betrekking tot het opluisteren van de H.Mis er geen ensemble zal spelen op 2e kerstdag in de kerk en dat de rondgang op kerstavond ook niet door zal gaan.

Wij hopen dat iedereen deze tijd goed doorkomt en dat we elkaar volgend jaar in goede gezondheid weer mogen ontmoeten tijdens een van de repetities of concerten.