Geachte dorpsbewoner

Geachte dorpsbewoner,

 

Allereerst hopen en wensen we dat het u en uw naasten ondanks deze Corona omstandigheden goed gaat en blijft gaan. Binnen onze vereniging is gelukkig niemand ziek geworden door het Coronavirus.

Omwille van de regelgeving en adviezen, om door deze moeilijke periode heelhuids heen te komen, heeft onze verenging helaas al haar activiteiten maanden moeten opschorten.

Momenteel is nog een onzekerheid bij overheid en wetenschappers hoe het COVID 19 te lijf moet worden gegaan en leven we in een tijd van beperkingen.

Binnen de mogelijkheden van wat wel kan en mag, hebben wij op zondag 13 september a.s. een beperkte activiteit gepland als kleine geste voor de steun die onze fanfare al meer dan 130 jaar mag ondervinden van de dorpsgemeenschap. Om 15.00 uur maakt de fanfare met drumband een kleine tour door het dorp op weg naar Camping “Op gen Beukelskoel”, Ransdalerstraat 114 Ransdaal, de camping van familie G. Eussen, alwaar aansluitend een open repetitie/miniconcert zal worden gehouden voor u als dorpsbewoner. Gelet op de risico’s aangaande Corona, vragen wij u ter plaatse een aantal vragen schriftelijk in te vullen. Bij binnenkomst ontvangt u een drankje dat u aangeboden wordt door onze vereniging. Verder wordt er geen drank aangeboden en er zal geen “nazit” plaatsvinden, dit eveneens in het kader van risicobeperking in het kader van Corona. Tijdens dit miniconcert zullen de fanfare en de drumband zowel afzonderlijk als ook gezamenlijk optreden. Het concert zal ca. een uur duren.
Bij slechte weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld regen, gaat de rondgang en het miniconcert niet door.

 

Anders dan dat u dat van ons gewend bent, zijn wij dit voorjaar niet bij u aan de deur geweest om u te vragen voor een donatie. Het besmettingsgevaar en daaraan gekoppeld veiligheid voor iedereen, vormen de reden hiervoor. Het ziet er ook nog niet naar uit dat wij later dit jaar bij u kunnen aankloppen voor uw donatie.

Helaas staken hierdoor ook veel belangrijke inkomsten voor onze vereniging. In de kosten hebben wij fors gesneden, maar we kunnen deze niet helemaal wegvlakken. Kosten die wij nu nog maken zijn nodig om onze vereniging te laten voortbestaan en om u later weer te kunnen laten genieten van mooie en passende muziek. Net als voorgaande jaren blijft uw donatie voor ons van groot belang.

 

Voor dit jaar hebben we besloten uw donatie, liefst eenmalig, langs deze weg te vragen. We hopen een volgende keer weer bij u aan de deur te mogen aankloppen. Deze persoonlijke benadering drukt steeds onze erkentelijkheid hiervoor uit en wij willen deze traditie graag weer oppakken zodra dat weer veilig kan.

 

Graag ontvangen wij uw donatie dit jaar per bankoverschrijving.

 

IBAN:                                                           NL97RABO0125901593

Ten name van:                                         Fanfare Les Amis Réunis

Onder vermelding van:     Donatie 2020

 

U kunt uw donatie ook afgeven tijdens het miniconcert op 13 september. Bij de entree zal hiervoor een gelegenheid worden geschapen.

 

We hopen u te mogen begroeten op 13 september, een donatie van u te mogen ontvangen en graag spreken we onze dank uit voor uw ondersteuning, ook in voorgaande jaren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur en leden Fanfare Les Amis Réunis