Kerstconcert 2018

Als dank voor de gegeven steun aan de Ransdaalse culturele verenigingen in 2018, wordt zondag 16 december 2018 weer het traditionele kerstconcert gegeven in Café Oud Ranzel.

We starten om 16:00 uur.

De toegang is gratis, evenals de geserveerde koffie en kerstbrood.

Medewerking verlenen aan dit concert:
Ransdaals Amateur Toneel.
Gemengd Zangkoor St. Caecilia, o.l.v. Ger Franken.
Jeugdorkest fanfare Les Amis Réunis, o.l.v. Suzan Hambuckers.

Komt allen 16 december naar Café Oud Ranzel, Ransdalerstraat 107, Ransdaal, om de sfeer van het naderend kerstfeest alvast te proeven en laat een stukje opgebouwde traditie niet verloren gaan.